Ă–n a(z) 640545. látogatĂłnk,  Ă©s 241. a mai napon
   Rovataink: Irodalom >> Nádas PĂ©ter >>
  KezdĹ‘lap   
  KeresĹ‘   
  Kapcsolat   
   KĂ©pzĹ‘művĂ©szet
   Zene
   Irodalom
   Film
   Tudomány
   SzĂ­nház
   Opera
   Tánc
   JĂł helyek...
   In memoriam...
   A kötetrĹ‘l
   Ă‰pĂ­tĂ©szet
   Nádas PĂ©ter
   Darvasi LászlĂł
   Podmaniczky Szilárd
   Janikovszky Éva
   Fried István
   Ilia Mihály
   JĂłkai Anna
   Esterházy PĂ©ter
   PĂ©ter LászlĂł
   Cs. TĂłth János
   KertĂ©sz Imre Szegeden

www.idokep.hu
Baska


Dubrovnik


Rab
/ Instagram
Nádas Péter Szegeden

KollektĂ­v szintre jutni az Ă©nben

Kertész Imre Nobel-díja után azt mondták: Kelet-Közep-Európa egyre érdekesebb lesz, mint olyan hely, ahol a kommunista diktatúrák idején „áttelelt” valami régi Európa, amit a Nyugat a II. világháború utáni gyors fellendülésben elveszített. Ezért is valószínűsítik: belátható időn belül akár újabb magyar író is megkaphatja a Nobel-díjat. Leggyakrabban Nádas Pétert említik, akinek korszakos nagyregénye, a Párhuzamos történetek még csak ezután indul világhódító útjára. A nagy görög bölcsként tisztelt „gombosszegi remete” nemrégiben a szegedi Móra kollégium vendége volt: a zsúfolásig telt teremben Szilasi László irodalomtörténésszel folytatott majd' háromórás izgalmas beszélgetést.


 
– Barátsággá váló sajátos mester-tanítvány viszony fűzte Mészöly Miklóshoz, az esten azt mondta: tőle tanult meg írni. Tanulható az írás?
– Valószínűleg úgy van, ahogy Szókratész mondja: azok tudnak megtanulni valamit, akik már tudnak. Mint mindennél, az írásnál is van egy előfeltételezett tudás. Alapszinten mindenki meg tud, és mindenkinek meg is kellene tanulnia írni. Nálunk az érettségizettek nem tudnak írni. Nem tudnak különbséget tenni az írott és a beszélt nyelv között. Úgy kerülnek a közigazgatásba, bankokba, hogy nem képesek egy hivatalos levelet úgy megírni, hogy azt meg is lehessen érteni. Beszélni sem tudnak. Nem tanulnak meg annak a fejével gondolkodni, akinek valamit előadnak.

– Pályája elején évekig fotóriporterként és újságíróként dolgozott, mit gondol a mai magyar médiáról?
– Jelentékeny magyar napilapot nem látok. A napi- és hetilapok érdeklődése, talán a HVG kivétel, a magyar belpolitikára, és azon belül is a pártpolitikára korlátozódik. Pártpolitikai híreket adnak, azon kívül mintha nem történne semmi az országban. Nem tudósítanak külföldről sem. Kis színes írásokat olvashatunk Párizsból, Londonból, Rómából, amelyeket többnyire összevágnak valahonnan vagy saját, háziasszony jellegű tudósítóik küldenek érdekességeket. Nem tudjuk meg, hogy a magyar politika hogyan ágyazódik bele vagy hogyan nem az európai politikába, az európai politikai kérdéseknek milyen összefüggésük van a világgal. Aki nem nézi át mindennap a világsajtót, annak téves képzetei vannak a világról. A közszolgálati rádió és televízió bel- és külpolitikai híradásai is minden esküdözés ellenére nagyon színvonaltalanok, nem adnak teljes képet az ország pozíciójáról. Az pedig, hogy valójában mi történik a világban, abszolút nem érdekli őket. Az önszemlélet túlburjánzása magyar tradíció: különleges fontosságot tulajdonítunk saját magunknak, ami igazából nem volt soha, és nem is lesz. Minél inkább szuggerálja a magyar társadalom önmagának a bezárkózó, semmiféle kitekintést nem igénylő tartást, annál inkább elszakad a világ folyamataitól.


– Gyakran hangsúlyozza: az apajogú társadalomból az anyajogú felé tart a világ. Mi a helyzet nálunk?
– Nemcsak mi, hanem egész Kelet-Közép-Európa és a Balkán őrzi a tradícióit. Észak-Olaszország már nem, de Dél-Olaszország még igen. Franciaország is Németországhoz, Hollandiához és a skandináv államokhoz képest, amelyek ma már nem férficentrikus társadalmak. Még akkor is, ha vezető pozícióban bizonyos szakmákban a férfiak változatlanul dominálnak, de ez a férfi dominancia nem jellemző már a társadalmi viselkedésre. A családira pedig semmiképpen, mert az egyenlőségnek, illetve a női dominanciának határozott formái vannak. Egy nő integratív képességei mindig nagyobbak, mint egy férfié, aki dominanciára törekszik a nőkkel és a többi férfivel kapcsolatban is. A vezetői képesség ugyan nem nemtől függ, de ebben a komplikált, mindenféle háborúskodást, konfliktust elkerülni igyekvő világban a kiegyensúlyozó személyiségek keresettebbek, mint a konfrontatívak.

– Sokan felkapták a fejüket, amikor Berlinből szemlélve az őszi válságot retorikai bravúrként értékelte az őszödi beszédet.
– Mert Gyurcsány Ferenc retorikusan megoldotta azt a feladatot, hogy a pártján belül végrehajtson egy fordulatot. A retorika nem több és nem kevesebb. De azt is hangsúlyoztam, ez a gesztusa egyben két súlyos politikai hibát is tartalmazott: hogy mindezt nem korábban és nem nekünk mondta. Ez demokráciában nem bűn, több: politikai hiba. A megnyilatkozásomat sokan félreértették: mintha én a miniszterelnököt valamiféle védelemben részesítettem volna. Nincs rá szüksége, megvédi magát, jobbak a retorikus képességei, mint az enyémek. Minél differenciáltabb véleményt fogalmazok meg, politikai hitvallás szerint annál inkább félreértik, félreértelmezik, szándékosan úgy közvetítik, hogy bele lehessen lökni a pártpolitikai mocsárba. Berlinben angol és német lapok, rádiók is megkerestek, mert nem értették, hogy mi történik Magyarországon. Mert a világ ma nem erről szól, hanem a munkanélküliségről, a környezetszennyezésről, a globalizáció problémáiról; Európa hogyan integrálható, hogy ne maradjon alul a többi világrésszel szembeni versenyben. Ma csak profitálunk abból, hogy a világban Európa hatalmi tényező. Ha ezt Magyarország nem segíti, hanem gátolja, akkor saját maga alatt fűrészeli a fát.
 
– A Párhuzamos történetek monumentális regényfolyamának megírása 18 esztendeig tartott; az is hosszú időbe telik majd, amíg elfoglalja méltó helyét a világirodalomban. Mikorra várható a fordítások megjelenése?
– Már elkezdődtek a fordítási munkák franciául, hollandul, szlovákul, hamarosan németül, angolul és svédül is megindulnak. Komplikált és lassú folyamat, hogy egy könyv megtalálja a fordítóját. Németországban már másfél éve tart a megfelelő ember keresése. A kiadó hat próbafordítást készíttetett, mert az is szóba került, hogy esetleg többen közösen fordítsák le. Végül rájöttek, hogy egy hangra van szükség, mert másképp bántó lesz a különbség. A történetet is egyetlen fordítónak kell áttekintenie ahhoz, hogy minden a helyén legyen. A német kiadást 2009-re tervezik, szerintem az lehetetlen, valószínűleg a francia kiadás lesz meg legelőször. Amerikában 2011-ben várható a megjelenése.

– Sokan úgy tartják, Németország, a német könyvpiac ugródeszka a magyar írók számára. Mit gondol erről?
– Németország tradicionálisan a legmozgékonyabb szellemi szempontból. Az angolok, a franciák és a spanyolok önellátók, mert óriási irodalmuk van. Ha valami nagyon érdekes a világból, akkor azt befogadják. A németek érdekszférájának része a mi régiónk is, ezért éppúgy figyelnek rá, mint ahogyan a franciák is számon tartják az afrikai irodalmat, amely Svájcig még elér, de Magyarországra már nem. Ami a német könyvpiacon érdeklődést kelt, és számottevőnek ítéltetik, az továbbcsoroghat más könyvpiacokra is. Ha egy nagy német könyvkiadó egy magyar íróval szerződést köt, akkor arra a többiek is odafigyelnek. A könyvkiadás egy kis szakma, gyorsan terjednek a hírek. Angliáig és Franciaországig még csak elérnek, de Amerikáig már kevés magyar könyv jut el. Ami a példányszámokat és az érdeklődést illeti, Amerikában legalább olyan sikerem volt, mint Európában, csak a híre nem jutott haza.

– Érdekes, hogy a regĂ©nyben milyen szakmai hozzáértĂ©ssel beszĂ©l Ă©pĂ­tĂ©szeti kĂ©rdĂ©sekrĹ‘l vagy az Ă©neklĂ©s művĂ©szetĂ©rĹ‘l... 
– Sok szakmai anyagot tanulmányoztam át ahhoz, hogy létrejöjjenek ezek a szövegek. Rengeteget dolgoztam Elisabeth Schwartzkopf mesteriskolájának videófelvételeiből. Számos szó szerinti citátum szerepel a regényben tőle. A művészeti tevékenységek lényegüket tekintve nem különböznek egymástól. Amit az éneklésről írok, az számomra egyfajta ars poetica, mert mindezek elmondhatók az írásról is. Az énekesek azzal küzdenek, hogy a hangjuk a helyén legyen, megfeleljen a partitúrának; a hangnak legyen egy sajátos, szubjektív és a szerepnek megfelelő állaga, és abban fizikailag és pszichológiai szempontból is hiteles legyen. Ugyanezt kell egy mondattal is tennem. Sok aspektusból kell megnéznem: az anyanyelv grammatikája mennyit bír el, mit lehet vele csinálni, mennyit birtoklok a szókincsből, mi az, ami már modorosságnak tűnik, vagy túl van azon, amit használhatok. Ezek érdekes törvények. Mint írónak az én dolgom nem más: olyan szintre jussak el az énben, ami nem az én énem, hanem egy kollektív szint. Egy olyan szintre, ami a külső formáimtól – férfi vagy nő, öreg vagy fiatal, szép vagy csúnya vagyok – függetlenül azonos.

– Sokan az író műhelytitkaira is kíváncsiak...
– Amikor mĂ©g Kisorosziban bĂ©reltem egy parasztházban egy tisztaszobát, a háziasszonyom, egy idĹ‘s parasztasszony azoknak, akikkel jĂłban volt, megengedte, hogy belessenek a szobámba, amikor dolgozom vagy nem vagyok otthon. A kĂĽlvilág számára majdnem követhetetlen, hogy mit csinál egy Ă­rĂł. Ez az asszony Ăşgy fordĂ­totta le magának: „akkor maga csak Ăşgy veszi ki a fejibĂĽl”. Gombosszegen egy másik idĹ‘s parasztasszony azt kĂ©rdezte: hol vannak a gĂ©peim. Megmutattam neki az Ă­rĂłgĂ©pemet, Ă©s nem Ă©rtettem, hogy mit nem Ă©rt. Amikor rájöttem, hogy a nyomdagĂ©peket keresi, elmagyaráztam neki a könyvkiadás folyamatát. Erre megkĂ©rdezte: jĂł, de ha a nyomda nyomja a könyvet, Ă©s a könyvkereskedĹ‘ adja el, akkor hogy kapok Ă©rte pĂ©nzt. Számára a könyvnek csak mint tárgynak lĂ©tezett Ă©rtĂ©ke. 

Kézírástól a számítógépig

Nádas Péter regényei szövegrészleteit sokszor leírja kézzel, utána legépeli írógéppel, majd elteszi másnapra, akkor kijavítja és továbbírja. – A Párhuzamos történeteket egyáltalán nem írtam le komputerrel. A számítógép monitora egy kép, képnézés közben pedig az ember nem tud gondolkodni, mert a kép az agytörzsön van, a gondolkodás pedig a jobb és a bal féltekét veszi igénybe. Ezért rosszak a komputerrel készült szövegek. Meggyőződésem, hogy szépirodalmat nem lehet számítógéppel írni, mert nagyon becsapós: rögtön késznek tűnik rajta a szöveg. A német lektorom meg is tudja állapítani, melyik szöveget írták számítógéppel. A legépelt, már csak kevés javítást tartalmazó gépiratomat az Esterházy-irodalomból is ismert Gárdonyi Gizellának adtam, aki számítógépbe írta. A regény csak a végső formáját kapta meg a komputeren, szerkesztésre, javításra ugyanis valóban zseniális.Nem a jéghegy csúcsa érdekli

„Nádas szenvedĂ©lyes Ă©rdeklĹ‘dĂ©sĂ©nek a közĂ©ppontjában az Ă©rzĂ©kisĂ©g Ă©s a kultĂşra konfliktusos viszonya áll, az ember mint termĂ©szeti tĂ©nykĂ©nt megalapozott társadalmi lĂ©ny. A szemĂ©lyisĂ©gnek azok az alapjai, ahol már nem beszĂ©lhetĂĽnk individualitásrĂłl. A hĹ‘sei fölismerik ezeket az alapokat, Ă©s birkĂłznak ezzel a fölismerĂ©ssel. A jĂ©ghegy tĂşlnyomĂł rĂ©sze a felszĂ­n alatt lebeg, Ă©s ez az, amire Nádas valĂłjában kĂ­váncsi. SötĂ©t Ă©s hideg vizekbe ereszkedve, lassĂş mozdulatokkal Ăşssza körbe. Az a gyanĂşm, hogy a jĂ©ghegy csĂşcsa nem Ă©rdekli. Hidegen hagyja.” 
(Keresztesi József – Magyar Narancs)

                                                                      Hamlet rogyásig

– A '70-es Ă©vek vĂ©gĂ©n, '80-as Ă©vek elejĂ©n, vagyis a nagy eurĂłpai szĂ­nházi átalakulás vĂ©gĂ©n volt bennem egy olyan elkĂ©pzelĂ©s, hogy szĂ­nházi szövegek Ă­rására alkalmas vagyok. ValĂłjában nem voltam az. ValĂłszĂ­nűleg ennek az lett volna a belsĹ‘ feltĂ©tele, hogy egy szĂ­nház vagy rendezĹ‘ megragad. Ha a szerzĹ‘ otthon ĂĽl, Ă©s királydrámákat Ă­r, az nem szĂ­nház, hanem műkedvelĹ‘ elfoglaltság. A szĂ­nháznak aktuális viszonyban kell lennie azzal az emberi állapottal Ă©s állaggal, ami abban a pillanatban, azon a helyen van. Ha erre nem tud reagálni, akkor az egĂ©szet megette a fene. Akkor halott anyagot, CsárdáskirálynĹ‘t Ă©s Hamletet játszik rogyásig. A magyar szĂ­nházak a szĂłrakoztatĂłipar rĂ©szei lettek, a közönsĂ©g olcsĂł szĂłrakoztatására törekednek. Engem halálosan untatnak. 

Pályakép dióhéjban

Nádas Péter 1942-ben Budapesten született. Tizenhat évesen árva maradt, 1958-ban fényképész szakmunkástanuló lett. 1961-től fotóriporterként, majd újságíróként dolgozott. Első kötete, A Biblia 1967-ben jelent meg, két év múlva szabadúszó lett. Drámaíróként is sikert aratott. 1981-ben ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben dolgozott, azóta is ezernyi szállal kötődik a német fővároshoz. 1984 óta egy Zala megyei kis faluban, Gombosszegen él. 1986-ban jelent meg az Emlékiratok könyve című regénye, amellyel elnyerte az Év Könyve-jutalmat. Számos rangos hazai és külföldi irodalmi elismerést kapott, többek között 1992-ben Kossuth-díjat, 1995-ben a lipcsei könyvvásár nagydíját, 2003-ban a Franz Kafka-díjat, 2006-ban a Márai Sándor-díjat. 2005-ben látott napvilágot 1500 oldalas nagyregénye, a Párhuzamos történetek.
Hirdetés


Ajánló

Szegedi Nemzeti Színház
Tiszatáj
Szegedi Tudományegyetem
MĂłra Ferenc MĂşzeum
Szegedi Szimfonikus Zenekar
Thealter International
Szeged város
Szegedi Szabadtéri Játékok
Szegedi Kortárs Balett
Somogyi-könyvtár
Szegedi Kisszínház
Szegedi Pinceszínház
:: HollĂłsi Zsolt 2006 - e-mail : hollosizs@gmail.com
www.hollosizsolt.hu